Zdrewniałe są krzewinkami, krzewami i drzewami.

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2017

Zdrewniałe są krzewinkami, krzewami i drzewami. W krainach umiarkowanych, o mroźnej zimie, a także w podzwrot- nikowych o suchej porze, drzewa zrzucają liście w niekorzystnym dla wegetacji okresie. Na przystosowaniach do warunków klimatycznych oparł Alfons de Candolle jeszcze w 1874 r. podział roślinności globu na 6 zasadniczych grup. 1. P a r n o r o s t y (hygromegatermy), O wielkich wymaganiach względem wody i ciepła (średnia tem- peratura najmniej 20°), pokrywają obecnie wilgotne kraje międzyzwrotnikowe; bardziej rozpowszechnione były w dawnych okresach geologicznych. 2. S u c h o r o s t y (kserofity, ściślej s k war n o- r o s t Y – megakserotermy), o wielkich wymaganiach co do ciepła i skromnych co do wilgoci; roślinność stepów, sawann, pustyń. 3. C i e p ł o r o s t y (mezotermy). ~a6ajqce rocz- nej temperatury 15-20° i od czasu do czasu obfitej wilgotności; w trzeciorzędzie dochodziły aż do krain podbiegunowych. 4. C h ł o d n o r o s t y (mikrotermy), temperatura roczna 0-15°, równomiernie rozmieszczone ‘opady atmosferyczne; stan spoczynku roślinności przypada- jący na zimną porę roku; roślinność naszych szero- kości umiarkowanych. 5. Z i m n o r o s t y (hekistotermy), żyją poza gra- nicami roślin drzewiastych, w warunkach rocznej temperatury niżej 0°, znoszą długi brak światła; tundra. 6. W dawnych okresach geologicznych żyły jeszcze megistotermy – przeważnie rośliny skrytokwiatowe – wymagające równomiernej temperatury ponad 30° Nowoczesną klasyfikację typów klimatycznych ro- ślin, mającą zastosowanie głównie w strefach umiar- kowanych, dał nam duński badacz Raunkiaer. Zobacz badania i budynki.

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)